פרויקט המנטורינג


יזמנו את פרויקט המנטורינג במטרה לתמוך ביועצים החדשים - חברים בראשית דרכם המקצועית.

מטרות המנטורינג:
- לאפשר ליועצים החדשים ליהנות מניסיונם של יועצים מנוסים החולקים עמם תובנות, ידע וניסיון מקצועיים.
- להוות מסגרת ללמידה הדדית של תיאוריות וכלים מעשיים - ונקודות מבט רעננות על תכנים מוכרים.
- לסייע ליועצים החדשים בדרך להגשמת מטרותיהם התעסוקתיות.
- להוות מסגרת לחיבור ולדיאלוג בין - דורי: בין אנשי המקצוע של ההווה לאנשי המקצוע של העתיד.

מוזמנים להצטרף לפרויקט:
נחנכים: חברים שהצטרפו לקהילה וסיימו לימודיהם בחמש השנים האחרונות.
חונכים: חברים בקהילה, יועצים בעלי ניסיון מקצועי, שישמחו להקדיש מזמנם וממרצם, בהתנדבות,
לטיפוח דור המשך של אנשי המקצוע בתחומי הייעוץ והפיתוח הארגוני, ההדרכה, משאבי אנוש ועוד.

מסגרת ההשתתפות בפרויקט:
בתהליך חניכה של היועץ בעל הניסיון את היועץ החדש, מתהווה קשר המחבר בין עולמות התוכן מהם
הם מגיעים, המאפשר להפרות ולהעשיר זה את זה.
החונך והנחנך יפגשו למפגש אישי, אחת לחודש במהלך שנה (במידת הצורך המפגש יכול להיערך גם
באמצעות סקייפ / טלפון).

 * פרויקט המנטורינג נפתח אחת לשנה.

 * לשאלות ופרטים נוספים: יוליה סרוסי - מנכ"לית פאי: mail@ippa.org.il


Viewed 3,884 times