בלוגים של חברי הקהילה

Photo of יעקב ויטנברג Jacob WittenbergOffline

Photo of יעקב ויטנברג Jacob WittenbergOffline

הרושם הראשוני שמעביר יועץ ארגוני במפגש אישי או בטקסטים המקצועיים שלו, הופך להיות מרכזי בהצלחתו. אף שהרושם הראשוני נראה קצר וחולף, במקרים רבים יכולה להיות לו השפעה מרחיקת לכת על חיינו כיועצים ארגוניים. רבים מהיועצים מכירים היטב את הנושא, ואף מכשירים לקוחות ואחרים כיצד ליצור רושם ראשוני טוב כאשר הם מתמודדים על תפקיד או לקראת הרצאה ניהול אירוע מקצועי חברתי חשוב. עם זאת, השאלה עד כמה היועץ הארגוני בכלל והמתחיל את דרכו בפרט מיישמים את הכללים לגביו ואינו בבחינת "הסנדלר ההולך יחף"?


Photo of יעקב ויטנברג Jacob WittenbergOffline

במהלך חייו המקצועיים, היועץ הארגוני פוגש ארגונים רבים. במספר מועט מהם הוא חש גאווה וסיפוק מקצועי מיוחד להיות שותף בהצלחה. ארגון "דגל " בעיני הוא סיפור שבו יועץ מצליח להגשים את שאיפותיו ואתגריו המקצועיים: יוזמות, רעיונות חדשים, שנויים מרחיקי לכת, גישות וכלים שקידמו את הארגון וסייעו להפוך אותו לסיפור הצלחה. הצלחה לא רק בעיניו ובעיני הארגון אלא גם הכרה של גורמים מקצועיים חיצוניים שבדקו והעריכו תפקודו , כמו גם קהל לקוחותיו. השגת מצוינות בר קיימא ולא רק מצוינות זמנית. חשוב שבכל נקודת זמן בקריירה שלנו כיועצים ארגוניים יהיה ארגון אחד לפחות כזה. סיפורי מצוינות כאלה במגזר הציבורי מועטים לכן חשוב עוד יותר ללמוד מהן ולתעד אותם.


Photo of יעקב ויטנברג Jacob WittenbergOffline

בישראל 253 רשויות מקומיות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות. כולן מתחרות על אוכלוסיות חזקות, מפעלים לא מזהמים רצוי הייטק, מקורות תעסוקה, משקיעים, עסקים ותיירים. לכולן חשובה תדמית חיובית ואטרקטיבית, להיות אהובים על התושבים שלהם ואחרים.
שאלה מה הופך עיר לאטרקטיבית לתושביה ומושכת אחרים?


Photo of יעקב ויטנברג Jacob WittenbergOffline

יועצים ארגוניים נמצאים במצבים מורכבים ומביכים בהם הם עלולים שלא לומר את האמת במלואה –להשמיט דברים, להגזים, "לחרטט" להשמיע שקרים לבנים ויותר מכך.


Photo of יעקב ויטנברג Jacob WittenbergOffline

האם הזירה הפוליטית הוא מעניינו של יועץ ארגוני ועד כמה ראוי לנו יועצים ארגוניים לעסוק בזירה זו?
יועץ ארגוני שמייעץ לנבחר ציבור (שר, חבר כנסת, ראש עיר, יו"ר חברה ממשלתית ואפילו ליו"ר בעמותות) חייב להכיר את הזירה הפוליטית הפנים ארגונית והחיצונית והשלכותיה על תפקודם והחלטותיהם.
כיועצים ארגוניים מעניין לנתח את הסיפור של נפתלי בנט כ מנקודת מבט של אירוע ניהולי מנהיגותי מורכב, שונה ממה שהכרנו. להתעמק ולהבין את אשר ארע ואת מהלכיו לפניף במשך ואחרי סיום כהונתו בת השנה.


Photo of יעקב ויטנברג Jacob WittenbergOffline

המאמר נכתב בהשראת ספרו המרתק והמיוחד של Simon Sinek "הצלחה מתחילה עם ה - WHY כיצד מנהיגים גדולים ועסקים מצליחים לעורר השראה ופעולה".


Photo of יעקב ויטנברג Jacob WittenbergOffline

חוכמת המעשה היא גוף הידע המבוסס על השילוב בין ניסיון אישי, תאוריות ומודלים שיועץ או מנהל הושפע מהם בחתירה שלו להשיג תוצאות. היא מגשרת על הפער המתמשך בין השדה של הייעוץ הארגוני לאקדמיה. חכמת המעשה משמשת מקור ליצירת ידע מהשטח. זהו גוף הידע הפרטי של היועץ הארגוני המבוסס על המקורות השונים שלו ובעיקר על גישה אינדוקטיבית מהפרט לכלל מהמעשה ללקחים ותובנות והכללות ובעיקר הניסיון להבין את הקשר בין התערבות לתוצאות.


Photo of יעקב ויטנברג Jacob WittenbergOffline

בעיות עמדו ותמיד יעמדו במרכז העשייה הארגונית. ארגונים מתקדמים ומשפרים ביצועים על ידי פתרון בעיות על ידי מנהלים ועובדים ברמה: האסטרטגית, הטקטית והביצועית. פתרון בעיות קיים: בתהליכי עבודה ארגוניים, מבנים ארגוניים, מנהיגות, ניהול משאבים, שירות או כל נושא העומד על סדר היום הארגוני. בעיות גורמות למחירים מיותרים, זמני תגובה ארוכים, איכות ירודה, ביצועים פחותים. לפיכך, פתרון בעיות נחוץ לחיים הארגונים כמו לחיים האישיים והמשפחתיים או לחברה בכללותה.


Photo of יעקב ויטנברג Jacob WittenbergOffline

מנגנונים מסורתיים לייעול ושפור עבודת ארגונים שטרם השתנו והתאימו עצמם לעידן הנוכחי, כגון: תיבת הצעות, מנגנון הצעות שיפור, סיעור מוחות קלסי, או תחרות עובד מצטיין. מנגנונים אלה במתכונתם הנוכחית פחות תורמים לתרבות ארגונית של יזמות, יצירתיות וחדשנות ולכן זקוקים לריענון. המטרה הראשונית שלהם אומנם להניע עובדים, להציע הצעות ורעיונות רצויים, אך הם איבדו במהלך השנים מערכם וחיוניותם כגורם מניע מנהלים ועובדים לקדם יצירתיות וחדשנות בארגון. הם יוצרים לעיתים קרובות ציניות והתנגדות או אדישות וחוסר אימון.Viewed 51,283 times