בלוגים של חברי הקהילה

Archives for January 2023 « Recent Articles

Photo of יעקב ויטנברג Jacob WittenbergOffline

רבות נכתב על החשיבות של הגישה והחשיבה החיובית. רב היועצים הארגוניים דוגלים ומטיפים לה ולשיטותיה המגוונות. פחות יועצים ארגוניים עושים שימוש יזום ומושכל בקנאה כרגש טבעי, אוניברסלי, נורמלי ופרודוקטיבי המאפשר פתוח וצמיחה. קנאה באחרים המשיגים את מה שאנחנו היינו רוצים להשיג בעצמנו. רגש טבעי הקיים אצל רובנו והיכול לשמש גורם מוטיבציוני להיות טובים יותר, להצליח, להגביה את עצמנו בעבודה ובחיים בכלל.


Photo of יעקב ויטנברג Jacob WittenbergOffline

ארגונים עסקיים עוברים משברים מסוגים שונים, מתמוטטים, פושטים רגל, עוברים פירוק, שוקעים או נעלמים. גם כאשר ארגונים ציבוריים הם חדלי פירעון – אין בכוחם לשלם לספקים חסרי יעילות, מטרותיהם ושירותיהם לא מושגים ממשיכים להתנהל בצורה כושלת ביודעם שהמדינה תכסה חובותיהם.
הספרות המקצועית עוסקת רבות בכל הקשור למניעת משברים וטיפול בהם להבראת הארגון כאשר הם פורצים בעיקר במגזר העסקי למנוע פשיטת רגל או פרוק. התייחסות מועטה יותר ישנה בנוגע לצעדים שיש לנקוט בכישלון מתמשך או גסיסה שאינם מביאים למוות בארגונים ציבוריים (ראו 1).

דוגמה מהעת האחרונה לארגונים ציבוריים ועמותות כושלות היא רשת אל המעיין של ש"ס. הרשת נמצאת בגירעון של עשרות מיליונים בגלל התנהלות כושלת. היא ממשיכה לפעול כאשר היא יודעת שהמדינה תכסה אותם במוקדם או מאוחר כך גם רשויות מקומיות שונות (ראו למשל הסכמים קואליציוניים אחרונים) גרעון מתמיד אינו מוביל ארגונים ציבוריים בהכרח לקריסה. לכן גם מינויים פוליטיים שאינם מתאימים מקצועית לתפקידי מנהלים כללים משרדי ממשלה עובר יחסית בשקט, כחלק מהתפיסה שחשוב יותר לספק בעלי עניין פוליטיים מאשר להשיג הישגים ותוצאות ללקוחות מבחינת הארגון הציבורי כישלון ואפילו נמשך אינו בהכרח מות.Viewed 49,466 times