בלוגים של חברי הקהילה

Archives for September 2022 « Recent Articles

Photo of יעקב ויטנברג Jacob WittenbergOffline

יועצים ארגוניים נמצאים במצבים מורכבים ומביכים בהם הם עלולים שלא לומר את האמת במלואה –להשמיט דברים, להגזים, "לחרטט" להשמיע שקרים לבנים ויותר מכך.Viewed 49,479 times