בלוגים של חברי הקהילה

Archives for September 2020 « Recent Articles

Photo of יעקב ויטנברג Jacob WittenbergOffline

במרבית הארגונים חסרה מודעות לחשיבות העצומה של חשיבה תהליכית והמצאות מפת תהליכי הליבה לניהולו השוטף ולשיפורו המתמיד של הארגון. התהליך הוא הערוץ דרכו ניתן להגיע לתוצאות המעניינות את הלקוחות ובעלי עניין אחרים והוא עשוי לסייע בהבנת התשומות, התפוקות והתוצאות של הארגון, ועל הקשר בין בניהם.


Photo of Avshalom Adam אדם אבשלוםOffline

ניסוח קוד אתי והטמעתו בארגון הוא תהליך הדורש מומחיות הן בתהליך גיבוש הקוד האתי ובליווי וועדת ההיגוי בפעילות והן בתהליך ההטמעה על כל שלביו.
בבלוג הזה אני מציע תרשים של כל התהליך.


Photo of יעקב ויטנברג Jacob WittenbergOffline

משרד החינוך ביצע מאז קום המדינה מספר רב של רפורמות מרכזיות במגוון של נושאים, אך אף אחת מהן לא עוסקת ישירות במבנה הארגוני של המשרד, ובתפעולו. אני סבור ששנוי מהותי במבנה הארגוני ואופן תפעולו הוא תנאי הכרחי אך לא מספיק לזרז ולהקל על השנויים האחרים הדרושים. ברור לנו כיועצים ארגוניים שבמציאות ניהולית בריאה המבנה הארגוני אמור להיגזר מהאסטרטגיה ומהתהליכי הליבה. אך זה דורש זמן ואורך רוח שחסרים.
במאמר זה אציג בכוונתי מספר מחשבות המתבססות על היכרותי הקרובה עם משרד החינוך. כל אחת מהן ראויה לחשיבה ודיון מעמיק שלכם ושל אחרים.


Photo of יעקב ויטנברג Jacob WittenbergOffline

עקרון פארטו משנה את עולם הניהול והוא בעל ערך להשגת תוצאות. הערך המרכזי שלו: אל תנסה לעשות רק יותר, אלא תנסה לעשות יותר מהדברים המועילים. במאמר זה אציג את עקרון פרטו ואת התרומה המשמעותית שלו לתחום הניהול והייעוץ הארגוני.Viewed 49,461 times