בלוגים של חברי הקהילה

Archives for May 2020 « Recent Articles

Photo of מנחם חורב Menachem HorevOffline

מהו הרגל אבן הראשה ? ולמה זה חשוב


Photo of יעקב ויטנברג Jacob WittenbergOffline

במאמר זה אציג את ציוני הדרך שלי כיועץ ארגוני במסע לאיכות ומצוינות בשנים 1984-2020 ואצרף תובנות אישיות הרלוונטיות לימינו אנו. מסעי עבר דרך ייעוץ לרשויות מקומיות, מחוזות במשרד החינוך שכללו 50 בתי ספר, בתי חולים, משרדי ממשלה, ומגזר שלישי. ברשימת המקורות בסוף המאמר מפורטים הספרים, המאמרים והפרסומים המתעדים חלק מתהליכים אלה.


Photo of אבי בורגר Abraham BorgerOffline

הביטוי "חזרה לשגרה" מעורר התנגדות בקרב רבים הטוענים, במידה לא מבוטלת של צדק כי השגרה שהייתה לא תחזור במהרה וייתכן שחלקה עבר זמנה. לצד זאת חוזרים חברי הארגונים במדורג לארגוניהם- חברות, מפעלים ומוסדות. המאמר מציע התערבות ממוקדת ופשוטה לקליטת העובדים לאחר תקופה ארוכת ימים שמלווה בחוויות. בבסיס ההצעה עומד עקרון הרציפות שמכוון לגשר מעל קטיעה. של שגרה. המאמר מתאים את העקרון למאפייני משבר הקורונה.


Photo of Boaz Munk מונק בעזOffline

מהרגע בו נסגרו בתי הספר ונכפתה על מערכת החינוך למידה מרחוק, לנו, ב-פ.א.י., היה ברור שיש לנו תפקיד ומקום לסייע למערכת החינוך להתמודד עם המציאות החדשה שנכפתה עליה – של למידה מרחוק. וגם, שסיוע מקצועי זה צריך להתבצע בשיתוף קהילת היועצים לפיתוח ארגוני שלנו, שעבדו ועובדים במערכת החינוך.
בתאריך 16.4.20 קיימנו מרתון היוועצות עמיתים בקבוצות קטנות, שהונחו על ידי יועצים מתנדבים מהקהילה המקצועית: ד"ר אביבה אלמוג, ד"ר יעל בודואן, אבי בורגר, ד"ר יורי גלי, ד"ר שושי רייטר, איתן שטיינפלד וארי שלף.
האתגר של איתור הזדמנויות במציאות החדשה שנוצרה הנחה את המרתון ומלווה אותנו גם כיום עם השאלה מה מההזדמנויות שהמציאות יצרה אכן יקבל המשכיות בתהליכי הלמידה במערכת החינוך "ביום שאחרי". מחשבות ורעיונות שיכולים לסייע במימוש הזדמנויות להתחדשות חינוכית במהלך השלב הקרוב במערכת החינוך – של יציאה מהחדרים וחזרה מדורגת ללימודים, נמצאים בנייר המסכם שלהלן, המביא את עיקרי הדברים שעלו במרתון.
נשמח להמשך שיתוף בחשיבה ובעשייה הייעוצית במערכת החינוך.Viewed 49,487 times