By July 7, 2020
Photo of נעמה בר-און Naama Bar-onOffline

קהילת המעריכים בתוך הארגון איפ"א-פאי מקדמת פעילויות שונות לטובת המעריכים. אחת מהן היא סדרה מתגלגלת של מפגשי קהילה, כיום בזום, אשר מקבלים גוון שונה בתקופות שונות. המפגש האחרון הובל על ידי ד"ר הלנה קימרון וד"ר סיגל ריננרס ועסק בשאלות של אפקטיביות / impact של ארגון.

 

About the author

נעמה בר-און Naama Bar-on

הערכה של תכניות בשדה החברתית חינוכימכון דוידסון לחינוך מדעי + מישתנים - קבוצה פרטית

פיסוכלוגית, מעריכה ויועצת מובילה בתחום של שינוי חברתי. מנהלת את יחידת ההערכה של מכון דוידסון לחינוך מדעי וקבוצת מעריכים עצמאית - 'מישתנים'. אנו מלווים אירגוני חינוך וחברה בתהליכי שינוי ובמוקד של…

0 Comments

Related Content

    Search this area

    Viewed 558 times