בלוגים של חברי הקהילה
Published
on
April 24, 2020
| 1,173 views
| 1 follower
 
1,173
1
 
המציאות הנוכחית מזמנת הזדמנות טרנספורמטיבית למערכת החינוך. שידוד המערכת המתרחש כעת יכול להיות מחובר לשידוד מערכות מתבקש שרבים בתוך ומחוץ למערכת מייחלים לו. לכל אחד מאיתנו יש STAKE במערכת הן כהורה וכסב לתלמיד, הן כמורה או מנהל או בעל תפקיד אחר בתוך המערכת, והן כ'לקוח' של המערכת או ספק שלה.
חשבתי שיהיה זה תרגיל מחשבתי מעניין, ואולי גם בעל תועלת, אם אשים את עצמי, ואזמין גם אחרים לשים את עצמם במקום שר החינוך הבא ולכתוב את המניפסט שלי למערכת החינוך. הערות והצעות אחרות בהחלט יבורכו.

Viewed 1,172 times