ניהול המשבר מחשבות וקריאה למעורבות

By July 17, 2020
Offline

פרופ' וקסמן (ר' צוות הייעוץ לראש הממשלה) "איבדנו שליטה, זהו המשבר הלאומי והאזרחי הגדול ביותר" (5/7 בחדשות 12)
מה צריך לעשות? ולמה לא עושים?
האם אנחנו כיועצים לפיתוח ארגוני ניהולי וכו' לא צריכים להיות מעורבי?

14 Comments

Offline Raffi Lev(Author) said 3 weeks ago
Offline Raffi Lev(Author) said 3 weeks ago
Offline Raffi Lev(Author) said 3 weeks ago

Viewed 257 times