יישומי חקר בסיסי נתונים - data Analytics - למערכי משאבי אנוש בארגונים

By February 13, 2020
Photo of יובל דרור Yuval DrorOffline
 

About the author

Systemic O.D. ConsultingSelf Employed

Complexity and Chaos based Change ManagementSocial Businesses, Social Responsibility and EthicsStrategic ProcessesHuman ResourcesApplied Research

0 Comments


Viewed 1,150 times