דילמת הרפורמה המשפטית מפריזמת הייעוץ הארגוני

בלוגים של חברי הקהילה
Published
on
March 9, 2023
| 677 views
| 1 follower
 
הרפורמה המשפטית היא משמעותית ובעלת השלכות רוחב כמעט על כל תחום מחיינו: כלכלי, חברתי, משפטי, תרבותי, וביטחוני. היא מחייבת הכנה קפדנית, זמן להסברה, לדיאלוג רחב ולהטמעה. הרפורמה שמתבצעת לא למדה מאומה מרפורמות אחרות קטנות יותר שכשלו בישראל.

    Viewed 676 times