תהליך פיתוח קוד אתי והטמעתו בארגון

By September 21, 2020
Photo of Avshalom Adam אדם אבשלוםOffline

ניסוח קוד אתי והטמעתו בארגון הוא תהליך הדורש מומחיות הן בתהליך גיבוש הקוד האתי ובליווי וועדת ההיגוי בפעילות והן בתהליך ההטמעה על כל שלביו.
בבלוג הזה אני מציע תרשים של כל התהליך.

 

About the author

Avshalom Adam אדם אבשלום

Sole Owner and Senior Consultant, Researcher and Lecturer - יועץ ארגוני ואסטרטגי, חוקר ומרצהValues Management and Ben Gurion University

ד"ר אבשלום אדם מנכ"ל Values Management ויועץ ארגוני בכיר בניהול ערכים, פיתוח בר קיימא, ממשל תאגידי, אתיקה ארגונית ואחריות תאגידית. חוקר ומרצה בנושאי מדיניות ציבורית, אחריות תאגידית וקיימות…

0 Comments

Related Content

    Search this area

    Viewed 123 times