נקודות לשיחה על היערכות להשלכות הקורונה

By March 9, 2020
Photo of יובל דרור Yuval DrorOffline

רשימת התיוג המצורפת מיודעת להערכת מצב אישית של מנהל וכנקודות לשיחה בין מנהל ליועץ. זה לא מאמר סדור אלא רשימת סוגיות (check list) שמנסה לעורר השראה וגם לעזור לסדר את החשיבה.

 

About the author

יובל דרור Yuval Dror

Systemic O.D. ConsultingSelf Employed

Complexity and Chaos based Change ManagementSocial Businesses, Social Responsibility and EthicsStrategic ProcessesHuman ResourcesApplied Research

2 Comments

  • 1,104 views
  • 14 previews
  • 2 versions
  • 2 comments
  • 2 followers
     
Search this area

Viewed 1,104 times