נקודות לשיחה על היערכות להשלכות הקורונה

בלוגים של חברי הקהילה
Published
on
March 9, 2020
| 1,915 views
| 2 followers
 
1,915
2
 
רשימת התיוג המצורפת מיודעת להערכת מצב אישית של מנהל וכנקודות לשיחה בין מנהל ליועץ. זה לא מאמר סדור אלא רשימת סוגיות (check list) שמנסה לעורר השראה וגם לעזור לסדר את החשיבה.

2 Comments


Viewed 1,914 times