וובינרים, הדרכות ולמידה, איך עוברים לסביבה וירטואלית?

By March 16, 2020
Photo of דודי הרריOffline

מטרת המסמך הזה היא לסמן עקרונות מעשיים להנחיית מפגש למידה וירטואלי. זהו מסמך מתגלגל, שימשיך להתעדכן בעזרתכם, הקוראים.

מאת ד"ר אורה סתר ודודי הררי

0 Comments


Viewed 1,181 times