וובינרים, הדרכות ולמידה, איך עוברים לסביבה וירטואלית?

By March 16, 2020
Photo of דודי הרריOffline

מטרת המסמך הזה היא לסמן עקרונות מעשיים להנחיית מפגש למידה וירטואלי. זהו מסמך מתגלגל, שימשיך להתעדכן בעזרתכם, הקוראים.

מאת ד"ר אורה סתר ודודי הררי

0 Comments

  • 3,140 views
  • 6 previews
  • 10 versions
  • 0 comments
  • 1 follower
     
Labels:

חדשות

Avg. Rating:
Posted By:
דודי הררי
 
March 16, 2020
Search this area

Viewed 3,140 times