וובינרים, הדרכות ולמידה, איך עוברים לסביבה וירטואלית?

בלוגים של חברי הקהילה
Published
on
March 16, 2020
| 3,814 views
| 1 follower
 
3,814
1
 
מטרת המסמך הזה היא לסמן עקרונות מעשיים להנחיית מפגש למידה וירטואלי. זהו מסמך מתגלגל, שימשיך להתעדכן בעזרתכם, הקוראים.

מאת ד"ר אורה סתר ודודי הררי

Viewed 3,813 times