מרתון יועצים - איתור הזדמנויות במערכת החינוך בתקופת קורונה

בלוגים של חברי הקהילה
Published
on
May 1, 2020
| 2,547 views
| 2 followers
 
2,547
2
 
מהרגע בו נסגרו בתי הספר ונכפתה על מערכת החינוך למידה מרחוק, לנו, ב-פ.א.י., היה ברור שיש לנו תפקיד ומקום לסייע למערכת החינוך להתמודד עם המציאות החדשה שנכפתה עליה – של למידה מרחוק. וגם, שסיוע מקצועי זה צריך להתבצע בשיתוף קהילת היועצים לפיתוח ארגוני שלנו, שעבדו ועובדים במערכת החינוך.
בתאריך 16.4.20 קיימנו מרתון היוועצות עמיתים בקבוצות קטנות, שהונחו על ידי יועצים מתנדבים מהקהילה המקצועית: ד"ר אביבה אלמוג, ד"ר יעל בודואן, אבי בורגר, ד"ר יורי גלי, ד"ר שושי רייטר, איתן שטיינפלד וארי שלף.
האתגר של איתור הזדמנויות במציאות החדשה שנוצרה הנחה את המרתון ומלווה אותנו גם כיום עם השאלה מה מההזדמנויות שהמציאות יצרה אכן יקבל המשכיות בתהליכי הלמידה במערכת החינוך "ביום שאחרי". מחשבות ורעיונות שיכולים לסייע במימוש הזדמנויות להתחדשות חינוכית במהלך השלב הקרוב במערכת החינוך – של יציאה מהחדרים וחזרה מדורגת ללימודים, נמצאים בנייר המסכם שלהלן, המביא את עיקרי הדברים שעלו במרתון.
נשמח להמשך שיתוף בחשיבה ובעשייה הייעוצית במערכת החינוך.

1 Comment

Offline Avi Shahaf said 3 years ago

Viewed 2,546 times