רכישת אמון ביועץ הארגוני הוא תהליך רגיש וחמקמק

בלוגים של חברי הקהילה
Published
on
December 9, 2022
| 545 views
| 1 follower
 
545
1
 
יועץ ארגוני נדרש לזכות באמון של מספר גורמים: מזמין הייעוץ, הנהלת הארגון, מנהלים ועובדים רבים ולעיתים גם של וועד העובדים. אמון הוא גורם רגיש, חמקמק ותובעני מחייב השקעה ובניה הדרגתית, גמישות ויצירתיות, אך גם הפגנת חוט שדרה ואסרטיביות מקצועית של היועץ. לכן ישנה חשיבות רבה לדעת כיצד לבנות אמון ולשמרו. רכישת אמון ביועץ הארגוני מצד העובדים, הוא תהליך מתמשך שלא מסתיים לכל אורך שלבי הייעוץ, אך בכוחו להקל על עבודתו המקצועית של היועץ ומאמציו.

    Viewed 544 times