איך זיק של רעיון נולד ומתממש –"שרשרת היוזמה"

בלוגים של חברי הקהילה
Published
on
October 29, 2022
| 682 views
| 1 follower
 
682
1
 
ישנן גישות ומודלים רבים להעלאת רעיונות.
המשותף לכולם הוא שכל רעיון מהרגע שגובש במוחו של אדם ועל לכדי יישומו המלא יעבור 12 שלבים של "הריון", ובכל שלב כזה קשיים ואתגרים שעל הרעיון לעמוד בהם כדי להגיע לקו הסיום המיוחל. כל שלב כזה פיתחנו מנגנונים פשוטים וידידותיים – "מנגנוני רב רעיון "המאפשרים לרעיון לצלוח אותם ולהגיע לקו הסיום כלומר יישומו הלכה למעשה

    Viewed 681 times