סיכום מפגש שיח בשולחנות עגולים של שותפים לחינוך

This item is archived and can no longer be modified. Please contact an administrator if you wish to unarchive this object.
בלוגים של חברי הקהילה
Published
on
June 7, 2020
| 2,156 views
| 1 follower
 
בתאריך 26.5.20 התקיים מפגש שיח אינטרנטי בשולחנות עגולים של השותפים ללמידה ברשויות המקומיות – תלמידות ותלמידים, הורים, מורות ומורים, מנהלות ומנהלים ובעלי תפקידים ברשויות המקומיות. במפגש דנו בשאלה: 'מה לוקחים מימות הקורונה להמשך ואיך מובילים ביחד'. את המפגש יזמו והנחו קבוצה של יועצות ויועצים לפיתוח ארגוני חברי עמותת פ.א.י – פיתוח ארגוני ישראלי.
להלן ריכוז ופירוט התובנות עיקריות מהמפגש – אותן סיכמו וערכו ד"ר יובל דרור, ד"ר אורי לנדאו ובעז מונק.

Viewed 2,155 times