כנות ואותנטיות של יועצים ארגוניים: האמנם מדובר באמת אחת?

Published
on
September 6, 2022
| 599 views
| 1 follower
 
יועצים ארגוניים נמצאים במצבים מורכבים ומביכים בהם הם עלולים שלא לומר את האמת במלואה –להשמיט דברים, להגזים, "לחרטט" להשמיע שקרים לבנים ויותר מכך.

    Viewed 598 times