הציפיות הא-פורמליות-הסמויות כמרכיב מרכזי בכניסת מנהלים חדשים לתפקידם

Published
on
September 11, 2021
| 707 views
| 1 follower
 
משקלן של הציפיות האפורמליות שלעיתים גם נסתרות ממנהל או נבחר חדש הן קריטיות להצלחתו. הן לא בהכרח תואמות את הציפיות הפורמליות הנאמרות. לכן חשוב להתייחס להן בתהליכי הכשרה, הדרכה ופתוח מנהלים ונבחרים.

    Viewed 706 times