"יחיו הקנאים": הקנאה כמנוע רב עוצמה להישגים והצלחה - "קנאת סופרים תרבה חכמה"

בלוגים של חברי הקהילה
Published
on
January 21, 2023
| 680 views
| 1 follower
 
680
1
 
רבות נכתב על החשיבות של הגישה והחשיבה החיובית. רב היועצים הארגוניים דוגלים ומטיפים לה ולשיטותיה המגוונות. פחות יועצים ארגוניים עושים שימוש יזום ומושכל בקנאה כרגש טבעי, אוניברסלי, נורמלי ופרודוקטיבי המאפשר פתוח וצמיחה. קנאה באחרים המשיגים את מה שאנחנו היינו רוצים להשיג בעצמנו. רגש טבעי הקיים אצל רובנו והיכול לשמש גורם מוטיבציוני להיות טובים יותר, להצליח, להגביה את עצמנו בעבודה ובחיים בכלל.

    Viewed 679 times