ארגונים ציבוריים אינם מתים, רק גוססים, מסתאבים וחלקם במצב של כישלון תמידי

בלוגים של חברי הקהילה
Published
on
January 21, 2023
| 678 views
| 1 follower
 
678
1
 
ארגונים עסקיים עוברים משברים מסוגים שונים, מתמוטטים, פושטים רגל, עוברים פירוק, שוקעים או נעלמים. גם כאשר ארגונים ציבוריים הם חדלי פירעון – אין בכוחם לשלם לספקים חסרי יעילות, מטרותיהם ושירותיהם לא מושגים ממשיכים להתנהל בצורה כושלת ביודעם שהמדינה תכסה חובותיהם.
הספרות המקצועית עוסקת רבות בכל הקשור למניעת משברים וטיפול בהם להבראת הארגון כאשר הם פורצים בעיקר במגזר העסקי למנוע פשיטת רגל או פרוק. התייחסות מועטה יותר ישנה בנוגע לצעדים שיש לנקוט בכישלון מתמשך או גסיסה שאינם מביאים למוות בארגונים ציבוריים (ראו 1).

דוגמה מהעת האחרונה לארגונים ציבוריים ועמותות כושלות היא רשת אל המעיין של ש"ס. הרשת נמצאת בגירעון של עשרות מיליונים בגלל התנהלות כושלת. היא ממשיכה לפעול כאשר היא יודעת שהמדינה תכסה אותם במוקדם או מאוחר כך גם רשויות מקומיות שונות (ראו למשל הסכמים קואליציוניים אחרונים) גרעון מתמיד אינו מוביל ארגונים ציבוריים בהכרח לקריסה. לכן גם מינויים פוליטיים שאינם מתאימים מקצועית לתפקידי מנהלים כללים משרדי ממשלה עובר יחסית בשקט, כחלק מהתפיסה שחשוב יותר לספק בעלי עניין פוליטיים מאשר להשיג הישגים ותוצאות ללקוחות מבחינת הארגון הציבורי כישלון ואפילו נמשך אינו בהכרח מות.

    Viewed 677 times