חשוב "להנשים" ולרענן מנגנוני שיפור מסורתיים – תיבת הצעות, עובד מצטיין, סיעור מוחות קלסי שהפכו "לאלטה זאכן" ואינם מזמינים עובדים להציע רעיונות והצעות לשיפור בארגונים

בלוגים של חברי הקהילה
Published
on
January 22, 2022
| 787 views
| 2 followers
 
מנגנונים מסורתיים לייעול ושפור עבודת ארגונים שטרם השתנו והתאימו עצמם לעידן הנוכחי, כגון: תיבת הצעות, מנגנון הצעות שיפור, סיעור מוחות קלסי, או תחרות עובד מצטיין. מנגנונים אלה במתכונתם הנוכחית פחות תורמים לתרבות ארגונית של יזמות, יצירתיות וחדשנות ולכן זקוקים לריענון. המטרה הראשונית שלהם אומנם להניע עובדים, להציע הצעות ורעיונות רצויים, אך הם איבדו במהלך השנים מערכם וחיוניותם כגורם מניע מנהלים ועובדים לקדם יצירתיות וחדשנות בארגון. הם יוצרים לעיתים קרובות ציניות והתנגדות או אדישות וחוסר אימון.

3 Comments


    Viewed 786 times