פתוח ארגוני על סף הכאוס עיונים על מקומו של הפיתוח הארגוני בשוך הכאוס

By June 18, 2020
Photo of יובל דרור Yuval DrorOffline

איזה מן פתוח ארגוני יהיה רלוונטי לעולם שייווצר עם שוך המשבר?
מפגש זה יועד לחשוב ביחד על כיווני התפתחות והשתנות של הפרופסיה של הפתוח הארגוני בשנים הקרובות. מגפת הקורונה שהפכה ל'מפגע עולמי' מהווה נקודת אי-רציפות בתהליכים רבים וייתכן שגם בהתפתחותו של המקצוע שלנו. היא מזמנת מציאות של תנועה חוזרת על עצמה אל 'סף הכאוס' וחזרה ממנו, תנועה שיש בה מרכיבים אפשריים של פיצוליות (bifurcation) – הזדמנות להיווצרותו של כיוון חדש המהווה שינוי פרדיגמטי.
במפגש נשוחח במליאה ובקבוצות קטנות על כיווני התפתחות אפשריים של הפרופסיה על בסיס מגמות (האטה, שינוי, האצה) שכבר היו לפני המגפה ועל אפשרויות ההיערכות שלנו כיחידים וכארגון לקראתם.
המפגש נשען על סדרה של שישה פוסטים שכתבתי בתקופה האחרונה הכוללים 7 נקודות מבט שאני מציע לעיון:
•ארגונים כסוכני שינוי
•החברה האזרחית במשולש הכוח מול הפירמות העסקיות והשלטון
•Generative O.D.
•קהילות ללא מרחב קיום משותף
•השלכות של מהפכנות טכנולוגית
•פרופסיה המתבססת על מדע, תיאוריות ועובדות
טבע האדם

 

About the author

יובל דרור Yuval Dror

Systemic O.D. ConsultingSelf Employed

Complexity and Chaos based Change ManagementSocial Businesses, Social Responsibility and EthicsStrategic ProcessesHuman ResourcesApplied Research

0 Comments

Related Content

    Search this area

    Viewed 94 times