מעבר מאטרקטור דו- קוטבי לאטרקטור תלת-קוטבי

By March 18, 2019
Photo of יובל דרור Yuval DrorOffline

אם אנחנו נימצאים בנקודת פיצול (bifurcation) מהו המושך (attractor) הבא?
היחיד מוצא את עצמו היום בעל שלוש אופציות להזדהות:

 

About the author

יובל דרור Yuval Dror

Systemic O.D. ConsultingSelf Employed

Complexity and Chaos based Change ManagementSocial Businesses, Social Responsibility and EthicsStrategic ProcessesHuman ResourcesApplied Research

1 Comment


Would you like to comment?

You must be a member. Sign In if you are already a member.


Viewed 418 times