|

קידום תהליכי גיוון והכלה

Jul
13
Time
Tuesday, July 13 5:30PM → 7:25PMIST Export
Location
מפגש זום
Attendees

המפגש יעסוק בקידום תהליכי גיוון והכלה דרך נקודת המבט של הפסיכולוגיה החברתית ויחסים בין קבוצות.

0 Comments

 • 331 views
 • 0 previews
 • 7 versions
 • 0 comments
 • 1 follower
   

Related Content

  Search this area

  Viewed 331 times