|

היבטים רגשיים של הקורונה

לוח אירועים
Published
on
March 17, 2020
| 1,098 views
| 1 follower
 
1,098
1
 
נכיר את הרגשות שהמגיפה מחוללת, בפרטים, בקבוצות ובארגונים, נלמד כיצד ניתן להתמודד עם האתגרים הללו תוך מתן מענה לשאלות
Mar
22
Time
March 22, 2020 8:30PM → 9:30PMIST Export
Attendees
Photo of גלית גנאור Galit Ganor

    Viewed 1,098 times