|

מודל המדרגות - תובנות יישומיות

May
24
Time
Monday, May 24 6PM → 7:30PMIST Export
Location
מפגש זום
Attendees

בעבודת חקר שנעשתה על 14 רשויות מקומיות עם "מפע"ם השפלה" (האמון על פיתוח ההון האנושי ברשויות המקומיות ברמה הארצית), נבדקו הגורמים המשפעים על לתופעה, זוהו המפתחות להתמודדות מיטבית אתה והתהליכים שיסייעו לשנותה.

0 Comments

 • 129 views
 • 0 previews
 • 1 version
 • 0 comments
 • 1 follower
   

Related Content

  Search this area

  Viewed 129 times