|

מחוברות והשתייכות בעולם עבודה משובש

Dec
29
Time
December 29, 2021 6PM → 7:30PMIST Export
Location
בזום
Attendees

מחוברות והשתייכות בעולם עבודה משובש
הצגת כלי ייחודי לחיזוק הלכידות אצל דור המיליניאז

0 Comments

 • 495 views
 • 0 previews
 • 4 versions
 • 0 comments
 • 1 follower
   

Related Content

  Search this area

  Viewed 495 times