|

וובינר: על ייעוץ ארגוני בחברה רב תרבותית

Jan
2
Time
January 2, 2023 6PMIST Export
Location
בזום
Attendees

החברה בישראל מרובדת וכוללת תתי קבוצות בעלות מאפיינים אתניים, תרבותיים, דתיים שונים מאד זה מזה. גם כאשר מגיעים לעולם העבודה בו אמורים לפעול עובדים בהתאם להישגיהם המקצועיים הרי שאותם הבדלים צפים ומשפיעים על יכולת המיון של עובדים ויכולת הפעולה המשותפת שלהם.

0 Comments

 • 330 views
 • 0 previews
 • 9 versions
 • 0 comments
 • 1 follower
   

Related Content

  Search this area

  Viewed 330 times