|

וובינר: על ייעוץ ארגוני בחברה רב תרבותית

לוח אירועים
Published
on
November 3, 2022
| 774 views
| 1 follower
 
774
1
 
החברה בישראל מרובדת וכוללת תתי קבוצות בעלות מאפיינים אתניים, תרבותיים, דתיים שונים מאד זה מזה. גם כאשר מגיעים לעולם העבודה בו אמורים לפעול עובדים בהתאם להישגיהם המקצועיים הרי שאותם הבדלים צפים ומשפיעים על יכולת המיון של עובדים ויכולת הפעולה המשותפת שלהם.
Jan
2
Time
Monday, January 2 6PMIST Export
Location
בזום
Attendees

    Viewed 774 times