|

מודל המנהיגות האוניברסלי ומערכות ההפעלה של המנהיגות

לוח אירועים
Published
on
October 18, 2022
| 517 views
| 1 follower
 
517
1
 
במהלך המפגש יוצג מודל המנהיגות האוניברסלי, מערכות ההפעלה השונות של המנהיגות, העומדות בבסיסו ואת המבנה השונה של מערכות הפעלה אלה.
Nov
6
Time
November 6, 2022 8PM → 9:30PMIST Export
Location
בזום
Attendees

    Viewed 517 times