|

אתגרים ותהליכים אישיים, חברתיים וכלכליים בחברה מזדקנת

Dec
20
Time
Monday, December 20 5PM → 7:30PMIST Export
Attendees

במפגש נבחן את השאלה מהן ההזדמנויות הנובעות מהארכת משך החיים והגידול בחלק היחסי של אוכלוסיית המבוגרים הפעילים עבור הפתוח הארגוני ועבור היועצים? נעשה זאת על בסיס הצעות להמשגה מחדש והדגמה של תהליכים שכבר מתקיימים בישראל.

0 Comments

 • 76 views
 • 0 previews
 • 6 versions
 • 0 comments
 • 1 follower
   

Related Content

  Search this area

  Viewed 76 times