|

קבוצת עמיתים - אסטרטגיות ייעוץ אפקטיביות לאנשי חינוך

לוח אירועים
Published
on
July 16, 2020
| 1,268 views
| 1 follower
 
1,268
1
 
בהמשך למפגשי החשיבה שקיימנו בנושא 'מיצוי הזדמנויות לקידום התחדשות במערכת החינוך, בעקבות האתגרים שמשבר הקורונה מציב בפנינו', אנו מקימים קבוצת היוועצות עמיתים של יועצות ויועצים חברי פ.א.י, שפועלים או רוצים לפעול במערכת החינוך. הקבוצה תפתח ידע משותף בנושא 'אסטרטגיות ייעוץ אפקטיביות לאנשי חינוך המתמודדים עם האתגרים שנוצרו במערכת החינוך בעקבות הקורונה בשנת הלימודים הבאה עלינו - תשפ"א'.
Jul
27
Time
July 27, 2020 8PM → 10PMIST Export
Location
מפגש זום
Attendees

    Viewed 1,268 times