|

הייעוץ הארגוני בין גלי הקורונה - מפגש קהילה קייצי

Aug
25
Time
Wednesday, August 25 4:30PM → 8:15PMIST Export
Location
יפורסם בהמשך
Attendees

גדי ויובל - היו"רים של פ.א.י פותחים במסורת חדשה של מפגש קהילה קייצי ומזמינים אותך להיפגש ולחוות את מה שיכול להתהוות כאשר נפגשים ביחד עם עמיתים למקצוע.
בקיץ הזה המפגש יתמקד במבט משותף על הייעוץ הארגוני כפרקטיקה בשינוי, במציאות של מגפה מתמשכת.

0 Comments

 • 507 views
 • 0 previews
 • 4 versions
 • 0 comments
 • 1 follower
   
Avg. Rating:
Posted By:
יוליה סרוסי Julia Seroussi
 
August 3, 2021

Related Content

  Search this area

  Viewed 507 times