|

מהישרדות לצמיחה - ההזדמנות הבלתי רגילה של הנורמלי החדש

Jan
12
Time
Tuesday, January 12 6PM → 7:30PMIST Export
Location
מפגש זום
Attendees
Photo of גלית גנאור Galit Ganor
Photo of גיל גלעד Gil Gilad

מתוך הכרה כי המציאות העכשווית מעמידה את כולנו בפני אתגר חדש ישן - המשך עשייה בפרופסיה שלנו היום וגם מחר וכדי לסייע לעמיתים שלנו להתמודד עם האתגר חברו יחד קבוצת חברי פ.א.י לגיבוש פעילויות יישומיות בייעוץ ארגוני בעת הזו ובעתיד.

1 Comment

 • 169 views
 • 14 previews
 • 3 versions
 • 1 comment
 • 2 followers
   

Related Content

  Search this area

  Viewed 169 times