|

מפגש ושיח חופשי בזום ליועצים בנושא סדר היום הלאומי

לוח אירועים
Published
on
March 13, 2023
| 77 views
| 1 follower
 
להרשמה ללא עלות:
https://docs.google.com/forms/d/1dKdzt3LeSsolHW-lGNDMxHzjDev0IlKtLyLrBp1vCis/edit
לינק לזום יישלח לנרשמים טרום האירוע
Mar
21
Time
Tuesday, March 21 7PM → 9PMIST Export
Attendees

    Viewed 77 times