|

חוסן אישי

לוח אירועים
Published
on
March 26, 2020
| 1,275 views
| 2 followers
 
1,275
2
 
אירועי הקורונה מאפשרים לכולנו לחוות באופן אישי את משמעות המושג vuca והשפעתו על הארגון ,על עובדים ועלינו כאנשים וכיועצים. המפגש יעסוק בחוסן אישי וחשיבותו בעולם של שינויים ולנו, כיועצים ארגוניים .
Mar
31
Time
March 31, 2020 8PM → 9:30PMIST Export
Location
וובינר בזום
Attendees
Photo of גלית גנאור Galit Ganor

    Viewed 1,275 times