אירועים

רוצים להצטרף לפעילות של מפגשים ולמידה?

בדקו את הפעילויות הקרובות והרשמו לפעילויות

האירועים הקרובים

תרבות ארגונית אג'ילית

Tuesday, May 28 4:30PM → 8PMIST
במפגש נלמד את עקרונות התפיסה תוך כדי התנסות חווייתית להמחשת חלק מהעקרונות והערכים והצגת case studies…

מפגש עמיתים - רמת גן

Thursday, June 6 7:30PM → 9:30PMIST

מפגש עמיתים - רמת אביב

Thursday, June 20 7:30PM → 9:30PMIST

מפגש עמיתים - אבן יהודה

Sunday, June 23 7:30PM → 9:30PMIST

כנס פאי 2019

Tuesday, July 16 8:30AM → 8:30PMIST

כנס פאי 2019

Wednesday, July 17 8:30AM → 8:30PMIST
Load More

Viewed 586 times