Downloadthis file

על קשרים מפתיעים בין דיגיטליות , מערכות כתב, וטכנולוגיות המידע

פיתוח ארגוני
Last Updated:
January 16, 2019
by
| Version: 4
| 825 views
| 1 follower
 
Last Updated:
January 16, 2019
by
| Version: 4
825
1
 
נכתב על ידי פרופ' יוני מזרחי, ראש החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במכללה האקדמית עמק יזרעאל.
מגזין האיגוד הישראלי לפיתוח ארגוני Ippa Journal
פרופ' מזרחי מגדיר את תחום העיסוק העיקרי בו הוא פועל כ"אנתרופולוגיה של חברת המידע".
במאמר מסביר פרופ' מזרחי מהן מערכות דיגיטליות ומערכות אנלוגיות, כתופעות שהן הרבה מעבר לתחום המחשוב. נוכל להבין מה בין טכנולוגיה דיגיטלית לטכנולוגיה אנלוגית ואיך הן מתקשרות לדרך שבה מיוצג מידע תרבותי באמצעות טכנולוגיית המידע.
ספרו של פרופ' יוני מזרחי: "מציורי המערות לטלפון החכם: היסטוריה תרבותית של טכנולוגיות התקשורת והמידע" צפוי להתפרסם בחודשים הקרובים.
Form Signatures
Steal Reservation Form

Are you sure you want to steal this reservation?

Form Signatures
Steal Reservation Form

Ask $reserveUser.Name to give up this document reservation.

Form Signatures
Steal Reservation Form

Releasing your document reservation will allow others to edit this document.

על קשרים מפתיעים בין דיגיטליות , מערכות כתב, וטכנולוגיות המידע
 

    Viewed 826 times