Downloadthis file

לפתוח מרחב בארגונים - מרווחים ומרוויחים

פיתוח ארגוני
Last Updated:
January 16, 2019
by
| Version: 3
| 1,054 views
| 1 follower
 
Last Updated:
January 16, 2019
by
| Version: 3
1,054
1
 
מאמר מאת טובה אורבוך ואבנר הרמתי
מגזין האיגוד הישראלי לפיתוח ארגוני Ippa Journal
בכנס איפ'א האחרון בחודש פברואר 2016 , התקיים מפגש שיח בשיטה של 'מרחב פתוח'.
הפעילות המוצלחת הניבה מספר לא קטן של ייזמויות כגון:
•'תהליכים רכים בארגונים קשים' – על רגשות בארגונים
•קידום יעוץ ארגוני במגזרים
•גישות קהילתיות ליעוץ בארגונים
•מקומה של איפ'א כתורמת לחברה הישראלית

לטובת מי שמעוניין לדעת יותר על המרחב הפתוח, אנו מפרסמים מאמר של טובה אורבוך ואבנר הרמתי, חלוצי השיטה בישראל, שהיו גם האחראים על הפעילות בכנס. המאמר כולל:
הסבר על המרחב הפתוח
כיצד מפעילים אותו?
מה זה נותן?
איך מיישמים ? מגוון אפשרויות ודוגמאות לסוגי השימושים
Form Signatures
Steal Reservation Form

Are you sure you want to steal this reservation?

Form Signatures
Steal Reservation Form

Ask $reserveUser.Name to give up this document reservation.

Form Signatures
Steal Reservation Form

Releasing your document reservation will allow others to edit this document.

לפתוח מרחב בארגונים - מרווחים ומרוויחים
 

    Viewed 1,055 times