Downloadthis file

רשתות חברתיות בארגונים

פיתוח ארגוני
Last Updated:
January 16, 2019
by
| Version: 3
| 830 views
| 1 follower
 
Published
on
January 16, 2019
by
לאחר השתתפות בסדנה בנושא רשתות, נוצרה הסכמה בקרב הנהלת איפ'א על הצורך לפעול ליצירה של קהילה מקצועית מחוברת ומקושרת. הסכמה זו נולדה מתוך ההבנה של הערך הרב בקהילה כזאת עבור חברי איפ'א. המאמר הראשון בגיליון עוסק ברשתות חברתיות ומארגן את הידע הבסיסי בנושא. גלית גנאור מנכ״ל Social Knowledge ויועצת ארגונית בנושא חוכמת ההמון בארגונים, מסבירה איך מנתחים רשת, מהם המאפיינים המבניים שלה ומתארת את ההסברים הנובעים מתיאורית הרשתות החברתיות לשאלה למה ארגונים צריכים לאמץ כלים חברתיים בארגונים. גלית מציגה שימושים נוספים לרשתות בקהילות מסוגים שונים. למי שמעוניין ביישום, מוצעים מספר כלים טכנולוגיים המקיימים בשוק.
מגזין האיגוד הישראלי לפיתוח ארגוני Ippa Journal
Form Signatures
Steal Reservation Form

Are you sure you want to steal this reservation?

Form Signatures
Steal Reservation Form

Ask $reserveUser.Name to give up this document reservation.

Form Signatures
Steal Reservation Form

Releasing your document reservation will allow others to edit this document.

רשתות חברתיות בארגונים
 

    Viewed 831 times