Downloadthis file

קלידוסקופ ארגוני

פיתוח ארגוני
Last Updated:
January 9, 2019
by
| Version: 3
| 1,007 views
| 1 follower
 
Published
on
January 9, 2019
by
טובה אברבוך מתארת את הטכניקה שפיתחה ביחד עם אבנר הרמתי: הקלידוסקופ הארגוני. כל מי שהשתתף בכנס ראה הדגמה של השיטה כאשר טובה העבירה, בהצלחה רבה, למשתתפים את חווית ההסתכלות על המציאות דרך הקלידוסקופ מרובה העדשות. למי שנכח בהפעלה, המאמר מספק את הרקע וההמשגה של הכלי הייחודי. גם אחרים יוכלו ללמוד מהמאמר המפורט על הכלי והשימושים שניתן לעשות בו, ולהגיע להפעלה הבאה בכנס המשותף של איפ"א עם מכללת אורנים.
Form Signatures
Steal Reservation Form

Are you sure you want to steal this reservation?

Form Signatures
Steal Reservation Form

Ask $reserveUser.Name to give up this document reservation.

Form Signatures
Steal Reservation Form

Releasing your document reservation will allow others to edit this document.

קלידוסקופ ארגוני
 

Viewed 1,008 times