Downloadthis file

המראה מבעד לקליידוסקופ: אבחון ארגוני כתהליך מתמשך של למידה

פיתוח ארגוני
Last Updated:
December 26, 2018
by
| Version: 2
| 1,015 views
| 1 follower
 
Published
on
December 26, 2018
by
ד"ר אמתי ניב וד"ר איוה חגי-ניב
1965 הייתה שנת מפנה בהתפתחותה של הדיסציפלינה החדשה. בקיץ של אותה שנה התכנסה ב-Bethel, Maine, קבוצה של פסיכולוגים ומחנכים לסדרה של סדנאות שעיקרן למידה וצמיחה אישיים באמצעות התבוננות מעמיקה בדפוסי ההתנהגות שלהם וההשפעה שיש לאלה על תפישתם ותגובתם של אחרים. הלמידה נעשתה במסגרת החדשנית הזו באמצעות משוב של עמיתים בקבוצה והתנסות בשינויים בסיסיים בדפוסי ההתנהגות האישיים. לימים הפך המקום לביתן של ה"מעבדות הלאומיות לאימון" (NTL).

בחופה המערבי של ארה"ב במרכזו של עמק הסיליקון, קיים באותו קיץ שלדון דיוויס, מנהל בכיר באגף כוח

האדם של TRW פעולות גיבוש לצוותי משימה של סוכנות החלל האמריקאית (NASA).
Form Signatures
Steal Reservation Form

Are you sure you want to steal this reservation?

Form Signatures
Steal Reservation Form

Ask $reserveUser.Name to give up this document reservation.

Form Signatures
Steal Reservation Form

Releasing your document reservation will allow others to edit this document.

המראה מבעד לקליידוסקופ: אבחון ארגוני כתהליך מתמשך של למידה
 

Viewed 1,016 times