Downloadthis file

מחקר על גורמי מוטיבציה להנהיג

פיתוח ארגוני
Last Updated:
December 26, 2018
by
| Version: 3
| 1,461 views
| 1 follower
 
Published
on
December 26, 2018
by
מה כבר אפשר להוסיף על נושא המנהיגות ? שאלתי את עצמי לפני שהתחלתי לקרוא את המאמר. ככל שהתקדמתי בקריאה הבנתי כי יש ויש. נזכרתי גם בדבריו של איתמר רוגובסקי באסיפת החברים האחרונה כי (ואינני מתיימר לצטט במדויק) חלק נכבד מאד מהנושאים בהם עוסק הפיתוח הארגוני- מקורם במחקרים צבאיים.

תמצית המחקר המובאת בפניכם הפעם, עוסקת במוטיבציה להנהיג. בשאלה: מהיכן שואבים המנהיגים והמנהלים את אותן אנרגיות הדרושות על מנת להזין את התובענות הבלתי פוסקת שבתפקידם.

שאלה מחקרית נוספת, הינה מה מבחין בין אנשים בעלי איכויות אישיות דומות שחלקם "מנהיגים" וחלקם "לא מנהיגים". התשובות כמובן, במאמר.

בימים אלו, כששאלת המנהיגות כה אקטואלית , אולי ביתר שאת מכל מערכת בחירות אחרת, לא יכולתי להימנע בעת הקריאה, מאותן תובנות קטנות של ....."אהה, ברור לי יותר למה X מוכן לבלוע את כל הצפרדעים שמאכילים אותו, ולמה Y מגיב כפי שהוא מגיב...".

המאמר נוגע כמובן גם בשאלות מנהיגות / ניהול בארגונים לא צבאיים והפוטנציאל לתובנות ולעשייה שלנו – כמו גם של אנשי משאבי אנוש ומערכות ההדרכה בארגונים – הינו אדיר.

כאמור, תמצית מרתקת המהווה כשליש מהמאמר המקורי – וללא רשימת ביבליוגרפיה – שכרגיל מהווה אוצר בלום של ידע ונמצאת בידי המחברים.

תודה לצוות הכותבים שנענה לבקשתנו לפרסם את המאמר במתכונת מקוצרת – ואף השקיע וייצר אותה.

אתם מוזמנים לקרוא ולהנות
Form Signatures
Steal Reservation Form

Are you sure you want to steal this reservation?

Form Signatures
Steal Reservation Form

Ask $reserveUser.Name to give up this document reservation.

Form Signatures
Steal Reservation Form

Releasing your document reservation will allow others to edit this document.

מחקר על גורמי מוטיבציה להנהיג
 

    Viewed 1,462 times