Downloadthis file

למידה ארגונית: ממיתוס להתנהגות

פיתוח ארגוני
Last Updated:
December 19, 2018
by
| Version: 3
| 1,137 views
| 1 follower
 
Published
on
December 19, 2018
by
מאת דר' איוה חגי-ניב ודר' אמתי ניב
מדוע היא פופולרית ולמה קשה להשתמש בה?

סיירט ומרץ' כתבו על למידה בארגונים כבר לפני 35 שנים, והגדירו אותה "שינויים בהתנהגות בתגובה לגירוי" (( Cyert & March, 1963. אבל זכות הראשונים בקביעת 'השם המפורש' של למידה ארגונית שמורה, ללא ספק לארג'יריס ושוהן (Argyris & Schon, 1978) . הם בחנו את הקשר בין הנורמות ההתנהגותיות המקובלות בארגון לבין המידה שבה חברי הארגון לומדים מתוך מה שהם עושים, למידה האמורה לשפר את תפקודו של הארגון. לפריחה מלאה זכתה הלמידה הארגונית בזכות ספרו הפופולרי של סנג'י – "הארגון הלומד ". (P.M.Senge, 1990)

אלה שתרמו לפיתוח המושג, עמדו על הפרדוקס אתו מתמודדים ארגונים רבים בארבעת העשורים האחרונים: במהותם, ארגונים בנויים לפעולה בתנאים של יציבות וקביעות מרביים. אלא שהפיתוחים הטכנולוגיים והחברתיים שהם עצמם יוצרים הופכים את הסביבה בה הם פועלים לבלתי-יציבה, משתנה במהירות וניתנת אך בקושי לחיזוי ולתכנון. כתוצאה, מרבית הארגונים של ימינו מנסים, על בסיס מוסכמות ישנות (המגדירות מה ואיך לעשות) לפעול מול נסיבות משתנות.
Form Signatures
Steal Reservation Form

Are you sure you want to steal this reservation?

Form Signatures
Steal Reservation Form

Ask $reserveUser.Name to give up this document reservation.

Form Signatures
Steal Reservation Form

Releasing your document reservation will allow others to edit this document.

למידה ארגונית: ממיתוס להתנהגות
 

Viewed 1,138 times