Downloadthis file

מותו של קולאז - סדנה בעידן של מורכבות

פיתוח ארגוני
Last Updated:
January 2, 2019
by
| Version: 3
| 1,064 views
| 1 follower
 
Last Updated:
January 2, 2019
by
| Version: 3
1,064
1
 
מאמר מאת: רות יערית לוגסי
מגזין האיגוד הישראלי לפיתוח ארגוני
Ippa Journal
כיצד מייצרים סדנת תוכן קצרה לקבוצה בעלת הטרוגניות חברתית-מקצועית גבוהה, שמאפייניה משתנים
Y לשוק העבודה, וזאת בשיטות למידה טכנולוגיות ובהנחה
ומתעצבים בכל רגע מחדש בעקבות כניסת דור
שציפיות הארגון והמשתתפים מתהוות במהלך הסדנה?
Form Signatures
Steal Reservation Form

Are you sure you want to steal this reservation?

Form Signatures
Steal Reservation Form

Ask $reserveUser.Name to give up this document reservation.

Form Signatures
Steal Reservation Form

Releasing your document reservation will allow others to edit this document.

מותו של קולאז - סדנה בעידן של מורכבות
 

    Viewed 1,065 times