Downloadthis file

בדיקת נאותות תרבותית כמנוף להצלחה במיזוגים ורכישות

פיתוח ארגוני
Last Updated:
January 2, 2019
by
| Version: 3
| 1,068 views
| 1 follower
 
Last Updated:
January 2, 2019
by
| Version: 3
1,068
1
 
מאמר מאת: אבישי לנדאו
פורסם במגזין האיגוד הישראלי לפיתוח ארגוני
Ippa Journal
עיצוב תרבות ארגונית באמצעות ערכי ליבה משותפים הינו אחד מעיצ נושאי התשתית הארגונית החשובים ביותר
. יותר ומבוזר גיאוגרפית והופך להיות נושא קריטי להצלחה
הדבר הופך חשוב עוד יותר ככל שהארגון גדול
כאשר עוסקים במיזוגים ורכישות
Form Signatures
Steal Reservation Form

Are you sure you want to steal this reservation?

Form Signatures
Steal Reservation Form

Ask $reserveUser.Name to give up this document reservation.

Form Signatures
Steal Reservation Form

Releasing your document reservation will allow others to edit this document.

בדיקת נאותות תרבותית כמנוף להצלחה במיזוגים ורכישות
 

    Viewed 1,069 times