Downloadthis file

מקונפליקט ל"נונפליקט"

פיתוח ארגוני
Last Updated:
March 6, 2019
by
| Version: 3
| 1,221 views
| 1 follower
 
מאמר מאת: דר' אמיר כפיר
פורסם בגיליון ה-13 של איפא-J
קונפליקטים הם חלק בלתי נפרד מחיינו האישיים, המקצועיים והלאומיים. יש לנו נטייה לתפוס ולהתמקד בהיבט השלילי בטבעו של הקונפליקט. דר' אמיר כפיר מציע נקודת מבט נוספת ופרקטית המאפשרת להתמודד עם קונפליקט בדרך קונסטרוקטיבית.
המאמר מציג את גישת ההתמודדות המתוארת בהרחבה בספר שפרסם לאחרונה דר' כפיר עם שותפו סטיבן הכט. הספר הוא למעשה מדריך לניהול קונפליקטים בחיי היום יום, והוא מתאר את הרקע והרציונל שעומדים בבסיס 3 שלבי 'דרך הנונפליקט'. השלבים הללו ואופן היישום שלהם נכללים במאמר.
Form Signatures
Steal Reservation Form

Are you sure you want to steal this reservation?

Form Signatures
Steal Reservation Form

Ask $reserveUser.Name to give up this document reservation.

Form Signatures
Steal Reservation Form

Releasing your document reservation will allow others to edit this document.

מקונפליקט ל"נונפליקט"
 

    Viewed 1,222 times